Topsport (Voetbal) (D/A)

"Talent bepaalt wat je kunt bereiken, inzet of je het bereikt."

In de studierichting Topsport worden 12 uur voetbal gecombineerd met een portie toegepaste wetenschappen en agogiek. Binnen het topsportpakket werk je aan technische en tactische vaardigheden en oefen je de verschillende wedstrijdvormen.

De theoretische vakken ondersteunen de praktijk van de sport, het inzicht in gezondheids- en trainingsprincipes, een verantwoorde spelorganisatie, het leidinggeven en omgaan met groepen. De combinatie met topsport vraagt een snelle, doelmatige en deels zelfstandige verwerking van de leerinhouden.

Profiel

Heb je de selectieprocedure van Voetbal Vlaanderen voor het behalen van het topsportstatuut met succes doorlopen? Ben je gedisciplineerd en houd je er een gezonde levensstijl op na? Wil je je verdiepen in sportpedagogisch handelen om later als coach of sportbegeleider aan de slag te gaan? Dan is de richting Topsport iets voor jou!

En daarna?

In de 3de graad kan je de richting Topsport verderzetten mits behoud van je topsportstatuut.

Lessentabel

Topsport (Voetbal)

3de 4de
Basisvorming

17

16

Godsdienst

1(2)

1(2)

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Natuurwetenschappen

2

1

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Kompas

1

1

Richtingspecifieke vorming

15

16

Topsport

12

12

Wetenschap en topsport

2

2

     -Anatomie en fysiologie

     2

     1

     -Toegepaste fysica

     0

     1

Sport(ped)agogisch handelen

1

2

TOTAAL

32

32


Topsport voetbal in beeld

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen