Topsport-Wetenschappen (D)

"Talent bepaalt wat je kunt bereiken, inzet of je het bereikt."

Voor de studierichting Topsport-Wetenschappen is een topsportstatuut vereist. Binnen deze opleiding worden 12 uur voetbal gecombineerd met een brede algemene vorming en een uitgebreid pakket wetenschappen. De wetenschappen komen op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. Het kritisch en analytisch vermogen wordt verder aangescherpt. Je ontwikkelt technische en tactische bewegingspecifieke competenties conform het leerplan topsport van de voetbalfederatie. De combinatie met topsport vraagt een snelle, doelmatige en deels zelfstandige verwerking van de leerinhouden.

Profiel

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.


En daarna?

Na een middelbare opleiding Topsport-Wetenschappen liggen academische en professionele bachelors binnen de mogelijkheden.


Lessentabel

Topsport-Wetenschappen

                     

5de

Algemene vorming

11

Godsdienst

1(2)

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

1

Nederlands

3

Richtingspecifieke vorming

21

Natuurwetenschappen 4

     Biologie

     1

     Chemie

     2

     Fysica

     1

Wiskunde

5

Topsport

12

TOTAAL

32


Topsport-Wetenschappen in beeld

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen