Sportbegeleiding (D/A)

"Haal het beste uit jezelf en uit anderen!"

Sportbegeleiding is een theoretisch-praktische studierichting. Je verwerft inzicht in anatomie en fysiologie, chemie, bewegingswetenschappen en psychologie vanuit een sportieve context. Je ontwikkelt technische en tactische competenties op gevorderd niveau voor heel wat bewegingsactiviteiten. Je werkt sport- en spelactiviteiten uit voor verschillende doelgroepen en begeleidt deze ook. Een goede fysieke conditie is een absolute must.

Profiel

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

En daarna?

Na een middelbare opleiding Sportbegeleiding liggen domeinspecifieke professionele bachelors binnen de mogelijkheden.

Lessentabel

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Sportbegeleiding

5de

Basisvorming

15

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Academische taalvaardigheden

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Kompas

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

2

Wiskunde2

Richtingspecifieke vorming

15

Gezondheidswetenschappen

1

Sportbegeleiding

14

     Anatomie en fysiologie

     2

     Sport

     8

     Sport en agogiek

     3

     Toegepaste chemie

     1

Experturen2TOTAAL

32

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Sportbegeleiding in beeld

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen