Sportbegeleiding (D/A)

"De kracht van beweging!"

Sportbegeleiding is een theoretisch-praktische studierichting. Je verwerft inzicht in anatomie en fysiologie, chemie, bewegingswetenschappen en psychologie vanuit een sportieve context. Je ontwikkelt technische en tactische competenties op gevorderd niveau voor heel wat bewegingsactiviteiten. Je werkt sport- en spelactiviteiten uit voor verschillende doelgroepen en begeleidt deze ook. Een goede fysieke conditie is een absolute must.

Profiel

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

En daarna?

Na een middelbare opleiding Sportbegeleiding liggen domeinspecifieke professionele bachelors binnen de mogelijkheden.

Lessentabel

Sportbegeleiding

5de

Basisvorming

14

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Academische vaardigheden

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

2

Wiskunde 2

Richtingspecifieke vorming

16

Gezondheidswetenschappen

1

Sportbegeleiding

15

     Anatomie en fysiologie

     2

     Chemie      1

     Sport

     9

     Sport en agogiek

     3

Experturen* 2TOTAAL

32

Keuzemogelijkheden experturen*
VERDIEPING/VERBREDING STUDIERICHTING

Edit

SPORTIEF
Atletiek
Dans
Gymnastiek

Mountainbike

Omnisport
Paardrijden
Tennis
VoetbalSportbegeleiding in beeld

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen