Topsport-Economie (D)

"Talent bepaalt wat je kunt bereiken, inzet of je het bereikt."

In de studierichting Topsport-Economie worden 12 uur voetbal gecombineerd met een pakket economie. Binnen het topsportpakket werk je aan technische en tactische vaardigheden en oefen je de verschillende wedstrijdvormen.

Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en in de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. De combinatie met topsport vraagt een snelle, doelmatige en deels zelfstandige verwerking van de leerinhouden.

Profiel

Heb je de selectieprocedure van Voetbal Vlaanderen voor het behalen van het topsportstatuut met succes doorlopen? Ben je gedisciplineerd en houd je er een gezonde levensstijl op na? Wil je zicht krijgen op de marktwerking en inzicht verwerven in het gedrag van de consument en van de producent? Denk je graag kritisch na over economische vraagstukken? Dan is de richting Topsport – Economie iets voor jou!

En daarna?

In de 3de graad kan je de richting Topsport - Economie verderzetten mits behoud van je topsportstatuut.

Lessentabel

Topsport-Economie

3de 4de
Basisvorming

13

13

Godsdienst

1(2)

1(2)

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

1

1

Natuurwetenschappen 

2

2

Nederlands

3

3

Richtingspecifieke vorming

19

19

Economie

3

3

Wiskunde

4

4

Topsport 12 12
TOTAAL

32

32
Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen