Topsport-Economie (D)

"Talent bepaalt wat je kunt bereiken, inzet of je het bereikt."

In de studierichting Topsport-Economie worden 12 uur voetbal gecombineerd met een pakket economie. Binnen het topsportpakket werk je aan technische en tactische vaardigheden en oefen je de verschillende wedstrijdvormen.

Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Profiel

Heb je de selectieprocedure van Voetbal Vlaanderen voor het behalen van het topsportstatuut met succes doorlopen? Ben je gedisciplineerd en houd je er een gezonde levensstijl op na? Ben je ondernemend en goed in wiskunde? Denk je graag kritisch na over economische en wiskundige vraagstukken? Dan is de richting Topsport – Economie iets voor jou!

En daarna?

In de 3de graad kan je de richting Topsport - Economie verderzetten mits behoud van je topsportstatuut.

Lessentabel

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Topsport-Economie

3de 4de
Basisvorming
Richtingspecifieke vormingTOTAAL

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen