Sport (D/A)

"The body achieves what the mind believes!"

Deze richting laat je op sportief vlak kennismaken met een ruim toepassingsgebied. Zo komen verschillende sporttakken (atletiek, balsporten, toestelturnen, zwemmen, …) alsook ritmiek en expressie (dans) aan bod. De theoretische vakken ondersteunen de praktijk van de sport, het inzicht in gezondheids- en trainingsprincipes, een verantwoorde spelorganisatie, het leidinggeven en omgaan met groepen. 

Profiel

Beschik je over een stevige basisconditie en ben je bereid op sportief vlak je grenzen te verleggen? Draag je fair play en het nemen van verantwoordelijkheid hoog in het vaandel?Wil je meer focus op sport en iets minder op theorie? Dan is de richting Sport iets voor jou.

En daarna?

Lessentabel

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Sport (D/A)

3de 4de
Basisvorming

18

17

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Kompas

1

1

Lichamelijke Opvoeding22
Natuurwetenschappen

2

1

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Richtingspecifieke vorming

12

13

 Sportbegeleiding
- Anatomie en fysiologie
- Sport
- Sport en (ped)agogisch handelen
- Wetenschap en sport

10

1

6

2

1

11

1

6

3

1

Sportattitudes 2 2
Experturen

2

2

TOTAAL
32
32

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***


Sport in beeld

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen