Topsport-Economie (D)

"Talent bepaalt wat je kunt bereiken, inzet of je het bereikt."

Voor de studierichting Topsport-Economie is een topsportstatuut vereist. Binnen deze opleiding worden 12 uur voetbal gecombineerd met een brede algemene vorming en een uitgebreid pakket economie. Je verwerft inzicht in micro- en macro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Verschillende economische concepten worden bestudeerd, waarbij je de onderlinge verbanden leert te begrijpen. Je ontwikkelt technische en tactische bewegingsspecifieke competenties conform het leerplan topsport van de voetbalfederatie. De combinatie met topsport vraagt een snelle, doelmatige en deels zelfstandige verwerking van de leerinhouden.

Profiel

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.


En daarna?

Na een middelbare opleiding Topsport-Economie liggen academische en professionele bachelors binnen de mogelijkheden.


Lessentabel

Topsport-Economie

5de

Algemene vorming

13

Godsdienst

1(2)

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

3

Richtingspecifieke vorming

19

Economie

4

Wiskunde

3

Topsport

12

TOTAAL

32


Topsport-Economie in beeld

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen