1550

Talentenkiezer

Ga terug naar Talentenkiezer

Topsport-Economie

5de jaar, 6de jaar - D

Voor de studierichting Topsport-Economie is een topsportstatuut vereist. Binnen deze opleiding worden 12 uur voetbal gecombineerd met een brede algemene vorming en een uitgebreid pakket economie. Je verwerft inzicht in micro- en macro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Verschillende economische concepten worden bestudeerd, waarbij je de onderlinge verbanden leert te begrijpen. Je ontwikkelt technische en tactische bewegingsspecifieke competenties conform het leerplan topsport van de voetbalfederatie. De combinatie met topsport vraagt een snelle, doelmatige en deels zelfstandige verwerking van de leerinhouden.