1550

Talentenkiezer

Ga terug naar Talentenkiezer

Topsport-Wetenschappen

5de jaar - D

Voor de studierichting Topsport-Wetenschappen is een topsportstatuut vereist. Binnen deze opleiding worden 12 uur voetbal gecombineerd met een brede algemene vorming en een uitgebreid pakket wetenschappen. De wetenschappen komen op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. Het kritisch en analytisch vermogen wordt verder aangescherpt. Je ontwikkelt technische en tactische bewegingsspecifieke competenties conform het leerplan topsport van de voetbalfederatie. De combinatie met topsport vraagt een snelle, doelmatige en deels zelfstandige verwerking van de leerinhouden.

Teksten
studiekiezer - Wetenschap en Sport (5de jaar).xlsx . Excel . Reading
View . one worksheet . Current worksheet is Blad1 . Press Alt Shift A
for accessibility help .