Moderne Talen-Wetenschappen

"Words are life" – The Book Thief.

Onze opleiding Moderne Talen - Wetenschappen is een klassieke allrounder. Je krijgt een uitgebreid pakket wetenschappen, waarbij de aandacht wordt gevestigd op het verzamelen van feitenmateriaal en de kritische verwerking ervan. De moderne (vreemde) talen Nederlands, Duits, Engels en Frans vormen de tweede pijler van deze studierichting. Hierbij komt de focus te liggen op de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden, die alsmaar belangrijker worden in onze sterk geïnternationaliseerde samenleving. De richting Moderne talen – Wetenschappen is de ideale voorbereiding voor verdere studies op professioneel en academisch niveau binnen de studiegebieden taal en wetenschap.

Profiel

Wil je wetenschappelijke processen ontdekken, bestuderen en oplossen? Heb je bovendien interesse en aanleg voor de moderne vreemde talen, met het daarbij horende pakket cultuur en literatuur? Dan ga je in de richting Moderne talen – Wetenschappen zeker je gading vinden!

En daarna?

De studierichting Moderne talen – wetenschappen is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding. Wel moet enig voorbehoud gemaakt worden voor richtingen met veel wiskunde, aangezien je hier maar een beperkt pakket van volgde.

Lessentabel

Moderne Talen - Wetenschappen

6de

Algemene vorming

7

Godsdienst

2

Esthetica

1

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Moderne talen

14

Duits

3

Engels

3

Frans

4

Nederlands

4

Wetenschappen-Wiskunde

11

Aardrijkskunde

1

Biologie

2

Chemie

2

Fysica

2

Wiskunde

4

TOTAAL

32

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen