Elektromechanica

"Oplossingsgericht door het leven!"

Als leerling van deze richting verwerf je competenties met betrekking tot het onderzoek van de kenmerken van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken binnen het domein van de elektromechanische processen. Je leert wetenschappelijke wetmatigheden te formuleren en toetst de toepassing ervan in technologische realisaties. Veiligheid, kostprijs en aandacht voor milieu worden in rekening gebracht. Je leert ontwerpen en voorbereiden met behulp van professionele software. Planningen worden opgemaakt, gevolgd en eventueel aangepast; zo leer je geleidelijk aan verantwoordelijkheden opnemen.

Leren is gericht op inzichtelijk en creatief denken en handelen, en er is tevens aandacht voor uitvoerende aspecten. Wiskunde en toegepaste wetenschappen (elektriciteit en mechanica) werken ondersteunend in het leerpoces.

In elektriciteit leer je elektromechanische kringen analyseren, de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen, … Je voert elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis. In mechanica verwerf je een basiskennis van theoretische mechanica en pas je dit toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken. Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen. Je leert de eigenschappen van de materialen en de krachten die erop inwerken kennen. Soorten bewegingen, overbrengingen, samenstelling van krachten, … komen aan bod. Je leert hoe machines met de computer bediend en ontworpen worden.

Profiel

Je wenst industriële installaties en productiesystemen te installeren, te controleren en te onderhouden. Je kan zelfstandig werken, een planning opstellen en volgen, en je verantwoordelijkheid nemen. Ook kan je bij groepsopdrachten in teamverband werken en draag je je steentje bij tot het groepsresultaat. Je bent creatief, handig en technisch geïnteresseerd, want elektriciteit, mechanica en elektromechanische processen dragen je voorkeur weg. Je bent geïnteresseerd in theorie, maar ook in de technische toepassingen.

En daarna?

Deze richting biedt weinig of geen onmiddellijke tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt. Na deze richting is verder studeren in het hoger onderwijs logisch.

Logische vervolgopleidingen :
° Professionele bachelor binnen het domein van de elektromechanica of de initiële opleiding tot leraar secundair onderwijs groep 1.
° Verdere opleidingsmogelijkheden in SE-n-SE, het volwassenonderwijs, Defensie, politie, …

Tewerkstelling: studietekenaar-constructeur, technisch tekenaar, technicus voor werkvoorbereiding, onderhoudstechnicus (in bedrijven, ziekenhuizen of de haven), fabricagetechnicus, kwaliteitscontroleur, machineregelaar bij het bedienen van CNC-gestuurde machines.

Lessentabel

STEM Elektromechanica

6de

Algemene vorming

10

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

-

Aardrijkskunde-Natuurwet.

1

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Toegepaste biologie

-

Wiskunde

4

Moderne talen

6

Engels

2

Frans

2

Nederlands

2

Richtingspecifieke vakken

18

Elektriciteit

3

Labo & materialenleer

3

Mechanica

2

Projecten

-

Projecten/ontwerpen

-

Sturingen

8

Technologie

-

Tekenen

2

Toegepaste chemie

-

Toegepaste fysica

-

TOTAAL

34

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen