Wetenschappen-Wiskunde

"Wiskunde, de deur naar wetenschappen!"

In Wetenschappen – Wiskunde richt je je aandacht niet alleen op het verzamelen van empirisch feitenmateriaal, maar ook op de inzichtelijke en kritische verwerking ervan. Een stevig pakket wiskunde (zes of acht uur) combineer je met diepgaande kennis van wetenschappen. Op het einde van de opleiding heb je geleerd om verbanden te leggen, probleemoplossend te denken en wetenschappelijke denkprocessen te achterhalen en uit te werken. Zo ben je klaar voor de sterke academische opleidingen in het hoger onderwijs.

Profiel

Heb je in de 2de graad getoond dat je een kei in wiskunde bent? In het uitgebreide pakket wiskunde ga je zonder twijfel je uitdagingen kunnen vinden. Wil je die interesse naar wetenschap verder voeden? In de wetenschapsvakken ga je proefondervindelijk je kennis zeker verrijken! Welkom in Wetenschappen-wiskunde, denker van de toekomst!

En daarna?

Omdat je in de richting WWI een erg brede basis meekrijgt, heb je een keuze uit een zeer ruim studieaanbod, zowel op professioneel als academisch niveau. Mogelijke professionele opleidingen zijn: kinesitherapie, architectuur, biotechniek, industriële wetenschappen, onderwijs,… Leerlingen die deze richting volgen, kiezen vaak voor een academische opleiding in wetenschappen, geneeskunde, psychologie, ingenieursstudies,…

Lessentabel

Wetenschappen-Wiskunde (6 uur)

6de

Algemene vorming

7

Godsdienst

2

Esthetica

1

Geschiedenis

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Sport

-

Extra lesuren sport

-

Moderne talen

10

Duits

1

Engels

2

Frans

3

Nederlands

4

Wetenschappen-Wiskunde

15

Aardrijkskunde

1

Biologie

2

Chemie

3

Fysica

3

Wiskunde

6

TOTAAL

32

Wetenschappen-Wiskunde (8 uur)


6de

Algemene vorming

7

Godsdienst

2

Esthetica

1

Geschiedenis

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Sport

-

Extra lesuren sport

-

Moderne talen

9

Duits

-

Engels

2

Frans

3

Nederlands

4

Wetenschappen-Wiskunde

16

Aardrijkskunde

1

Biologie

2

Chemie

2

Fysica

3

Wiskunde

8

TOTAAL

32
Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen